Vicent inicià el seu camí poètic en L’Horabaixa, un grup format per joves universitaris amb inquietuds artístiques diverses: literàries, pictòriques, fotogràfiques, etc. que va editar diversos números amb una modesta difusió local.

Igualment col·laborà amb el quadern de lletres Passadís.