Un entre tants – Alaquàs – Ed: Brosquil – 2010 – Gènere: Poesia.


Ens trobem davant d’una obra que marcarà un gir important en la trajectòria de Vicent Nàcher Ferrero. El poema s’allarga, l’autor vol dir moltes coses. Dir, dir, dir, tant en tan poc! Versos insomnes on el poeta és un més, i un tot sol. Una veu plana, clara i directa, i un to intimista i confidencial, cercant la complicitat amb el lector. El poeta ens incita a canviar de vida, no vol perdre l’últim tren. També parla del seu país, del seu poble, tot cercant la felicitat aferrant-se a la literatura. Es tracta d’uns poemes molt diversos però agermanats per una visió optimista de la vida i per un desig d’anar més lluny.